Användningsvillkor Garantera

Användningsvillkor garantera.ebeco.se

Välkommen till Garantera Ebeco. Produkten och tjänsten Garantera Ebeco tillhandahålls av Ebeco AB. Tjänsten får användas av dig under förutsättning av du som användare accepterar och följer dessa villkor.

Följande definitioner används i dessa villkor:

Användare, någon som använder denna webbplats.
Ägaren, Ebeco AB.
Webbplatsen, tjänsten garantera.ebeco.se (kallad Garantera Ebeco) och dess underdomäner.
Innehåll, material som skapas eller laddas upp i form av informationstexter, dokument, filmer, bilder eller annan digital media.

Webbplatsens avsedda användningsområde

Webbplatsen är ett verktyg och hjälpmedel för installatörer som arbetar med Ebeco AB produkter. Webbplatsen är ett stöd för installatörer vad gäller kvalitetssäkring av det arbete som utförts vid golvvärmeinstallation samt skapande av garantidokument för dessa installationer. Webbplatsen är också ett stöd för installatörer vad gäller kvalitetssäkring av kontroll av elinstallationsarbete. De mallar som används till kontroll av elinstallationsarbete kommer från IN Installatörsföretagen.

Användning

Användaren får använda funktionerna på denna webbplats kostnadsfritt. Funktioner och informationen som sparas på webbplatsen är åtkomlig för dig som användare genom skapande av och inloggning med ett användarkonto.

Innehållet på webbplatsen får inte användas i något annat syfte än ovan användningsområde om du inte inhämtar tillstånd från ägaren. Användaren får inte kopiera, modifiera, distribuera, sälja eller hyra ut någon del av tjänsterna och informationen som webbplatsen erbjuder.

Användaren kan när som helst sluta använda våra tjänster. Ägaren kan också när som helst upphöra att tillhandahålla webbplatsen.

Säkerhet

Användarkonto som erhålls på webbplatsen är personligt. Tänkt på att skydda lösenordet så att inte obehöriga får åtkomst till informationen. Dina personuppgifter skyddas från obehöriga personer samt oavsiktlig radering genom våra säkerhetssystem för IT. Vi granskar regelbundet våra system och säkerställer att dina uppgifter är skyddade.

Publicering av innehåll

Som användare är det inte tillåtet att på denna webbplats ladda upp, spara eller publicera innehåll som:

· är diskriminerande, pornografiskt, politiskt, oanständigt, förnedrande eller kränker eller hotar andra personer eller på annat sätt är olagligt enligt svensk lag.
· du vet inte får reproduceras, visas, kopieras, distribueras eller på annat sätt förfogas över så att ditt förfogande medför att du kränker annans rättighet

Ägaren av webbplatsen kan aldrig hållas ansvarig för att användare blir av med innehåll på grund av webbplatsens användning. Ägaren har rätt att ta bort innehåll som skapats av användaren.

Om inte användaren följer dessa villkor har ägaren rätt att stänga av användaren från tjänsten.

Rättigheter till innehåll som skapas av användare

Innehåll som Användaren lägger upp på Webbplatsen tillhör Användaren. Användaren ger Ägaren rätt att på Webbplatsen eller på annat sätt i sin verksamhet kostnadsfritt använda, modifiera, publicera och distribuera Innehållet.

Webbplatsen tillgänglighet

Vi garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till webbplatsen. Webbplatsen kan ändras och utvecklas löpande i form av funktion och innehåll. Webbplatsen kan på grund av olika faktorer sluta att fungera under en tidsperiod.

Ansvarsbegränsning

Ägare av denna webbplats ansvarar inte för förlorad information och kan inte hållas ansvariga för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av denna webbplats.

Personuppgifter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) informerar vi dig om att Ebeco AB kan komma att behandla följande personuppgifter:

  • · Namn
  • · Adress
  • · Telefonnummer
  • · E-postadress
  • · Foto
  • · Användarnamn
  • · Lösenord
  • · IP-adress
     

I övrigt behandlas personuppgifter som du själv valt att lämna, till exempel vid e-postkontakt, registrering av garanti eller användning av vår webbtjänst Garantera.

Vi använder personuppgifterna för att kunna upprätthålla affärsrelationer, ge dig tillgång till vår webbtjänst, ge garanti på våra produkter samt för att kunna kommunicera med dig.

Vi hanterar även personuppgifter för dina slutkunder men använder dem inte. De lämnas heller aldrig vidare till någon annan. De finns enbart registrerade i Garantera för att till exempel garantiåtaganden ska kunna hanteras.

Användning av cookies

Denna webbplats använder kakor (eller cookies). En kaka är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Kakor används på webbplatsen för att:

· ge besökare tillgång till olika funktioner och anpassade informationssidor för varje användare
· för att kunna registrera användningsmönster på webbplatsen

Datum 2014-01-23 Ebeco AB
Uppdaterad 2018-05-25 Ebeco AB